Fra tall til innsikt

bookmark

Verdens statistikkår 2013

torsdag 14. november 2013, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral

Inngang: Gratis

Vi markerer avslutningen på det internasjonale statistikkåret 2013 med en populærvitenskapelig statistikkaften for alle som er interessert i helse, energi, industri, samfunn, sport og framtiden.

Populærvitenskapelige innslag fra:
Jo Røislien (Norsk Luftambulanse)
Giske Ursin (Kreftregisteret)
Rønnaug Mysterud (Norsk Hydro)
Helge Brunborg (Statistisk Sentralbyrå)
Nils Lid Hjort (Universitetet i Oslo)

Varighet ca. 1.5 time

Arrangement på Facebook: Statistikkaften: Fra Tall til Innsikt