Fra Wilhelm Reich til Trygve Braatøy og Aadel Bülow-Hansen-tradisjonen i Norge

bookmark

Utviklingen fra interessegruppe til akademisk utdanning i årene 1956-2006

mandag 9. februar 2015, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Berit Heir Bunkan

Inngang: Billett

Bokpresentasjon. Filosof. Stud.med. Tore Kierulf Næss snakker om Wilhelm Reich og Trygve Braatøy; psykomotoriker Ann-Kristin Johansen omtaler Aadel Bülow-Hansen, Marit Sundsvold og Gudrun Øvreberg: professor Svein Haugsgjerd trekker frem Lillmor Johnsen: og undervisningsleder ved studiet i Psykomotorisk fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus legger frem videreutdanningen i faget.