Framtidas Syria

bookmark

Med Robin Yassin-Kassab, Leila Al-Shami, Marcell Shehwaro og Sigurd Falkenberg Mikkelsen

onsdag 28. september 2016, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

I 2011 oppstod et folkelig opprør i Syria som hadde røtter i flere års forsøk på å reformere landet og bli kvitt diktatoren Bashar al-Assad. Et stort flertall av befolkningen krevde hans avgang, og allianser oppsto på tvers av politiske, religiøse og etniske motsetninger, i et felles forsøk på å bli kvitt en mann som holdt på makten med alle midler. Hva skjedde så med dette felles frigjøringsprosjektet? Det ble brutalt slått ned, veldige regionale interesser kom i spill, til man i dag ser et land sønderrevet av vold og der alle kjemper mot alle. Hvordan kunne det skje?

Burning Country. Syrians in Revolution and War heter boka mange hevder er den beste framstillingen av det ragnaroket Syria har gått gjennom de siste årene – og av den massive folkebevegelsen som oppstod i Syria. Boka er skrevet av britisk-syriske Robin Yassin-Kassab og Leila Al-Shami. De viser hvordan den folkelige revolusjonære bevegelsen ble knust, blant annet ved at regimet klarte å spille ulike etniske og religiøse grupper ut mot hverandre.

Marcell Shehwaro tilhører den kristne minoriteten i Syria. Hun deltok i protestene og det humanitære arbeidet i sin hjemby Aleppo.  Samtidig blogget hun om hverdagen i et stadig mer krigspreget Syria, fram til hun til slutt måtte flykte til Gaziantep i Tyrkia.

Til tross for at Syria nå tilsynelatende er knust, er det mange syrere som fremdeles håper på et samlet Syria i framtiden. Hvordan kan det være mulig? Og ligger nøkkelen til freden gjemt samme sted? Yassin-Kasasb, Al-Shami og Shehwaro møter tidligere NRK-korrespondent til Midtøsten, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, til samtale.

Arrangementet foregår på engelsk. 

[ENGLISH VERSION]
Wednesday, September 28. at 7pm, Wergeland
90,-/60,-

The Future Syria
With Robin Yassin-Kassab and Leila al-Shami
In 2011, there was a civil uprising in Syria, rooted in years of attempts to reform the country and get rid of the dictator Bashar al-Assad. A majority of the people demanded his removal, and alliances formed across political, religious and ethnic divisions, in a joint attempt to get rid of a man holding on to power by all means. What happened, then, to this joint liberation project? It was beaten down brutally, and major regional interests were put into play, until, today, we see a country torn apart, and where everyone is fighting each other. How could it happen?

Burning Country. Syrians in Revolution and War is the name of the book held by many to be the best description of the inferno that Syria has been going through these past years – and of the massive protest movement that arose in Syria. Written by British-Syrian Robin Yassin-Kassab and Leila al-Shami, the book shows how the popular revolutionary movement was crushed by, among other things, the regime’s ability to turn different ethnic and religious groups against each other.

Marcell Shehwaro belongs to the Christian minority in Syria. She participated in the protests and in the humanitarian work in her hometown Aleppo, while continuing to blog about the every day life in an increasingly war-torn Syria – until she eventually had to flee and resettle in Gaziantep, Turkey.

Despite the seemingly crushed state of the country, many Syrians still hope for a future united Syria. How could that be possible? And is the key to peace hidden in that same place? Yassin-Kassab, Al-Shami and Shehwaro meets former Norwegian Broadcasting correspondent to the Middle East, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, in conversation.

The conversation will be conducted in English.