Framtiden bygges nå

bookmark

Hvilket fotavtrykk gir bygget ditt?

onsdag 7. januar 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk klimanettverk

Inngang: Gratis

Anerkjente aktører fra byggebransjen presenterer løsninger for et godt miljø og inneklima.

Byggenæringen, byggesektoren og bruk av bygg står for 40% av Co2-utslippene, energibruken og avfallet i verden.

«Bygget» er dermed en av de mest sentrale brikkene for å redusere klimagassutslipp i dag (kilde).

Materialvalget er essensielt for miljøet, ute- og inneklimaet.

I et livssyklusperspektiv fra «vugge-til-vugge»: Fra materialene og mineralene utvinnes fra naturen til hvordan det produseres og tilsettes kjemikalier, til bruksfasen (og inneklima) og til det forsvinner tilbake til naturen igjen.

Program:
Hvordan kan vi bygge og renovere for et godt inneklima?
Miljøprisvinner og Gaia arkitekt Frederica Miller presenterer materialer de benytter i økologiske bygg.

Byggebiologi og arkitekt Nicole Schalin presenterer veletablert utdannelse for sunne og miljøvennlige hus fra Tyskland.

Hvordan kan vi bygge miljøvennlig?
Entra Eiendom v/ Siri Steinbakk presenterer planlegging og materialvalgene i verdens mest miljøvennlige kontorbygg: Powerhouse Kjørbo i Sandvika.

Svanemerket v/Tormod Lien forklarer sin metode for å sertifisere miljøvennlige materialer i en livssyklus.

Byggetjeneste, Eco-product v/Arne Hammerstad viser sin metode for å gi score til miljøvennlige materialer til byggenæringen.

Norwegian Green Building Council v/adm.dir Kjersti Folvik presenterer deres metode for BreeamNor sertifisering av miljøbygg med hovedfokus på materialer.

Hjellnes Consult v/Eirik Werner forteller om deres rådgivnings-tjeneste for miljøvennlige bygg i et livssyklusperspektiv.

Cultura Bank viser hva de vektlegger for gunstig finansiering av miljøvennlige prosjekt.

Riksantikvaren v/Marte Boro holder innlegg om hva som er vesentlig med bevaring av gamle bygninger.

Hva er flaskehalser og løsninger for miljøvennlige produsenter og leverandører?
Inneklima- og miljøvennlige produsenter og leverandører presenterer sine utfordringer med produkter i et bærekraftig perspektiv (økonomi, samfunn og natur i balanse).

Paneldebatt:
«Framtiden bygges nå – Hvordan kan Norge bli en spydspiss i klimakampen?»

Møteleder: Nina Hanssen har lang erfaring som møteleder fra store konferanser.

Se hele programmet på Klimafestivalen § 112 her