Framtidens krigføring – mann eller maskin?

bookmark

med General (P) Sverre Diesen & Generalløytnant H. R. McMaster

onsdag 21. september 2016, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: YATA Oslo og Sikkerhetspolitisk utvalg (SPU) på Krigsskolen

Inngang: Gratis

Hvordan vil kriger på landjorda bli kjempet i årene som kommer? Svaret på dette spørsmålet er avgjørende for hvilke valg som blir gjort på for fremtidens Forsvar.

Akkurat nå er vi inne i en skjebnetid for Hæren og Heimevernet. I den norske debatten er det sådd tvil om innretningen og rollen til fremtidens landmakt. Regjeringen har foreslått en landmaktstudie – på tvers av Forsvarssjefens anbefaling. Stortinget skal konkludere i den nye langtidsplanen for Forsvaret i november.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har vært sentral i denne debatten over lang tid. Han er aktiv både i rollen som pensjonert general, forsker ved FFI og skribent for blant annet Civita. Diesens hovedtilnærming er en satsning på få, profesjonelle soldater og høyteknologiske, avstandsleverte, våpen.

Generalløytnant H.R. Mcmaster leder den amerikanske Hærens fremtidsforskning og kalles ”the architect of the future US Army”. Han har hatt sentrale roller i både Irak- og Afghanistan-operasjonene og er kjent for sin konstruktive kritikk av amerikansk militær strategi. I 2014 kom han inn på Times liste over ”Verdens 100 mest innflytelsesrike personer”. Hans hovedargumenter fokuserer på de menneskelige aspektene ved krigføring og advarer mot en for ensidig satsning på teknologi.

Velkommen til en høyaktuell debatt om Forsvaret i Wergeland (hovedsalen) på Litteraturhuset. Debatten arrangeres av YATA Oslo og Sikkerhetspolitisk utvalg (SPU) på Krigsskolen og er åpent for alle interesserte. Krever ikke påmelding, men meld gjerne din interesse på Facebook-arrangementet her.

Arrangementet foregår på engelsk.