Framtidsfrø – spirer for en bedre verden

bookmark

Seminar og bokslepp

lørdag 29. oktober 2011, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Paradigmeskiftarbeiderne

Inngang: Billett

Påmelding til vidar-rune@haugnett.no

STÅR MENTALE BERLINER-MURER FOR FALL?

En snuoperasjon er i gang!
Overalt brer det seg en innsikt om at menneske, miljø og planeten Jorden representerer en helhet som er overordnet profitt og økonomisk vekst. Naturen – både den rundt oss og den i oss – er en og samme organisme. Hver minste del avhenger av og virker inn på resten.
En ny kollektiv erkjennelse vil etterhvert få oss til å forstå og respektere alt liv på en ny måte og ta ansvar for å beskytte denne helheten.

Denne boken vil vise at de forandringer som kreves for å kunne skape en livsfrisk sivilisasjon ikke er så fjern og urealistisk som det kan synes – fordi vi er flere som ikke bare ønsker en radikal kursforandring, men som arbeider aktivt for at den skal bli virkelighet.
Bidragsyterne i denne boken arbeider med forskjellige sider av forandringsprosessen. De representerer med andre ord, på ulike måter, det paradigmeskifte verden trenger.

Bidragsyterne er trettitre av våre fremste utøvere innen forskjellige fag og områder i samfunnet fra økonomi, landbruk og husbygging til medisin, kosmologi og religion.
Her beskrives endringsprosessene og mulighetene disse skaper for økologisk balanse, rettferdig fordeling av ressursene og fred på Jorden.
Det meste av dette blir i dag ikke reflektert i media eller av styresmakter.

Denne utviklingen kommer ikke ovenfra, fra politikere og myndigheter. Men som alle varige endringer vokser den nedenfra, fra grasrotplan, og innenfra, i hvert enkelt menneske. Det foregår en kollektiv bevissthetsheving til hverandre og til livet selv.

Kilden til glede ligger i vår evne til omsorg for alt liv vi har i og rundt oss og ikke i materiell vekst i seg selv. Og uten glede er det ingen bærekraft.

Mye av det som på 1970-tallet startet blant idealister som alternativer på siden av samfunnet, er i dag langt på vei akseptert og etablert. Og prosessen fortsetter.

Prosjektet har som mål å styrke disse endringene. Vi samler dokumentasjon og sprer denne informasjonen for å inspirere flere til å være med. På seminaret og i boken setter vi fokus på disse prosessene og viser at også mentale ”Berlinermurer” står for fall.

Bak boken står:
Dag Andersen, Iulie Aslaksen, Jacob Bomann-Larsen, Øystein Dahle, Erik Dammann, Ingvald Erga, Per Ingvar Haukeland, Irene Nygårdsvik, Ove Jakobsen, Hans Jurgen Schorre, Rolf Erik Solheim, Øyvind Solum, Vidar-Rune Synnevåg, Arvid Wold

PROGRAM

Kl. 10.00 Dikt, ved Helge Torvund
Velkomst og presentasjon av paradigmeskiftprosjektet, ved Vidar-Rune Synnevåg

Kl. 10.15 STATE OF THE WORLD: Situasjonens alvor, endringsprosessen og framtidshåpet, ved Øystein Dahle

Kl. 10.40 Noen av bokens forfattere presenterer seg og forteller hva de ser på som de viktigste endringer som skjer innen sitt fag eller samfunnsområde:

Tema: Helse, sykdom og medisin
Helbredende nytenkning ved professor Anna Luise Kirkengen
Framtidens samspill natur-kultur-helse ved professor Gunnar Tellnes
Å dikta ei ny verd – om poesiterapi ved poet og psykolog Helge Torvund

Tema: Å leve økologisk
Permakultur – ved økolog og forfatter Jan Bang
Permanente byer – ved siv. arkitekt Frederica Miller
Naturlig byggeri – ved siv. arkitekt Rolf Jacobsen
Økolandsby – ved økolog og øko-agronom Simen Torp
Bærekraftig økologisk landbruk – ved siv. agronom Grete Lene Serikstad
Under en åpnere himmel – ved siv. agronom og økobonde Arvid Wold

Tema: Organisk og helhetlig økonomi:
En ny økonomi vokser fram – ved professor Ove Jakobsen
Et bærekraftig pengesystem – ved sosiolog og forfatter Margunn Bjørnholt
Feminine verdier i en grådighetsøkonomi – ved siv. økonom Iulie Aslaksen
Konklusjon – en ny bærekraftig økonomi – ved siv. økonom Jacob Bomann-Larsen

Kl. 12.00 Dikt ved Helge Torvund
Lunsjpause

Kl. 13.00 Bokens forfattere fortsetter:

Tema: Et nytt samfunn
Vær den forandring du søker – der du er – ved dr. filosof dypøkologi Per Ingvar Haukeland
Teknologi – veien til paradis eller helvete – ved dr. ing. og filosof Leif Runar Forsth
Forbrukersamfunnet og indre verdier – ved økobonde og miljørådgiver Ingvald Erga
Oppvekst og levende læring – ved siv. agronom Marianne Leisner

Tema: Religion og åndelighet
Kirken og det nye – ved dr. teolog og seniorprest Helge Hognestad
Alternativ åndelighet – ved initiativtaker til Holistisk Forbund og forfatter Øyvind Solum
Økologisk relevant tro – ved seniorrådgiver og biolog Hans Jurgen Schorre

Tema: Fra gener til kosmos
Et nytt verdensbilde – ved professor Øyvind Grøn

Tema: Mot en transformasjon
Transformasjon og dypdialog – ved can. polit og forfatter Dag Andersen
Vi er ikke alene – ved siv. ing. og forfatter Rolf Erik Solheim

Kl. 14.00 Paneldiskusjon om veien videre, tverrfaglig samarbeid og framtidsvisjoner.

Kl. 14.30 Dikt ved Helge Torvund

Kl. 16.00 Avslutning ved Helge Torvund og Vidar-Rune Synnevåg