Frankenstein

bookmark

Med Siv Frøydis Berg, Øystein Vidnes og Helge Jordheim

fredag 17. mars 2017, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert torsdag 12. juli 2018, kl. 11:59

11:59

I denne episoden kan du høre Siv Frøydis Berg, Øystein Vidnes og Helge Jordheim nærlese det klassiske verket Frankenstein av Mary Shelley. Samtalen fant sted 17. mars 2017

Vitskapsmannen Victor Frankenstein arbeider natt og dag, konstruerer ein kropp med kroppsdelar han finn på kyrkjegarden. Men då draumen om å skape kunstig liv endeleg ber frukter, ser han at det er eit monster han har skapt, og rømmer. Men kan han sleppe unna sin eigen skapning? Og vil monsteret nokon gong få oppfylt sitt høgste ønske: å kjenne kjærleik?

Mary W. Shelley var berre nitten år då ho i 1818 skreiv det som i ettertid vert omtala som den første science-fiction-romanen. Siv Frøydis Berg, forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, har forska på kloning og kunstige menneske i litteraturen slik vi mellom anna finn det i Frankenstein. Forfattar Øystein Vidnes er aktuell med ei nyomsetjing av denne klassiske teksten. Dei nærles verket saman med professor i kulturhistorie og Frankensteinentusiast Helge Jordheim.