Fred hindrer vold mot kvinner

bookmark

16-dagerskampanje

fredag 9. desember 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (WILPF Norge)

Inngang: Gratis

Vold mot kvinner er en krigs- og terrortaktikk. Seksuell vold er en krigsforbrytelse. Vold brukes til å bringe kvinner til taushet. I FN-resolusjon 1325 har Norge forpliktet seg til å fremme kvinners deltakelse i fredsprosesser. Hvordan engasjere kvinner og menn i det arbeidet, og hvordan legge press på myndighetene?

Om foredragsholderne: 

Inger Skjelsbæk er forskningsprofessor i politisk psykolog ved Institutt for Fredsforskning (PRIO) og førsteamanuensis i kultur og og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt og Center for Research on Extremism (C-REX) ved Universitetet i Oslo.  I perioden 2009 – 2015 var Skjelsbæk assisterende direktør ved PRIO. Skjelsbæk har forsket på seksuelle overgrep som krigsstrategi knyttet til krigen i Bosnia, men jobber nå med et større prosjekt om betydningen av likestillingsnormer i overganger fra krig til fred. Skjelsbæk er forfatter av boken The Political Psychology of War Rape (Routledge, 2012).

K.Margrethe Kvam Tingstad er internasjonal visepresident WILPF. Hovedområder i Margrethes WILPF- arbeid er militarisme, matsikkerhet og miljø, og kvinner, fred og sikkerhet (WPS). Margrethe er rådsmedlem i  Nansen fredssenter og i Hardangerakademiet for fred, miljø og utvikling, og har sitt daglige arbeid i NINA – Norsk institutt for naturforskning».

Hiam Alchirout har bodd i Norge siden 1991, og har arbeidet som tospråklig lærer fra 1993 til i dag. Hun er opptatt av menneskerettigheter med særlig fokus på kvinner, og hjelper syriske kvinner både i Norge, Tyrkia og Syria. Hiam har etablert «Solidaritetsnøster», som selger produkter strikket av syriske kvinner, og har stiftet hjelpeorganisasjonen Save Life, også for syriske kvinner. Hun har fått en rekke priser, blant annet frivillighetsprisen for sin innsats for syriske flyktninger i 2014 og Jobzones veldedighetspris i 2016. Hun har vært vararepresentant på Stortinget og sittet i kommunestyret i Larvik for SV.

 

WILPF Norge / Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) har som formål å samle norske kvinner med ulike politiske, sosiale og ideologiske oppfatninger for å arbeide med, gjøre kjent og avskaffe årsaker til krig, og arbeide for en konstruktiv fred i et økologisk bærekraftig samfunn. Mer informasjon på nettsiden: www.ikff.no