Freden bygges nedenfra i Israel/Palestina:

bookmark

Møt «Combatants for Peace»

mandag 27. april 2015, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Amnesty International Norge, gruppe 87

Inngang: Gratis

Hvem kan skape fred i Midtøsten? De største politiske, økonomiske og militære aktørene i verden klarer det jo ikke. Men vi tror at tapre israelere og palestinere som samarbeider for fred og forsoning på grasrotnivå, fortjener mer oppmerksomhet og støtte. En organisasjon som gjør dette, er Combatants for Peace, grunnlagt av forhenværende israelske soldater og militante palestinere, som har gått sammen for å bygge freden nedenfra,
med ikkevold, ved å lære hverandre å kjenne som medmennesker i stedet for bare som truende fiender.

Amnestygruppe 87 i Oslo har skrevet tusenvis av brev til myndigheter i mange land for å appellere om menneskerettighetene. I Midtøsten ser vi at menneskerettighetenes vilkår er avhengige av at det kan skapes fred. Og vi ser at våre appeller til myndighetene ikke monner. Derfor ønsker vi å støtte Combatants for Peace, som en verdig representant for den binasjonale fredsbevegelsen i Israel/Palestina. De legger selv vekt på at organisasjonen består av likeverdige deltakere fra begge de to folkene, og deres klare mål er begge folkenes fred, sikkerhet og velferd. På den måten er de en upartisk aktør i konflikten.

To av lederne i denne organisasjonen kommer til Oslo for å presentere arbeidet sitt på Litteraturhuset mandag 27. april. De skal gjøre slik som de pleier på sine egne møter: Palestineren og israeleren forteller hver sin historie om hvordan det var å delta i den voldelige kampen, og å bli overbevist om at volden ikke fører fram. Og sammen vil de informere om det arbeidet de driver med dialog, forsoning, opplysning og lokale prosjekter.

Sulaiman Khatib (43 år): Født i Hizma, Jerusalem, bosatt i Ramallah. 14 år gammel deltok han i palestinernes voldelige kamp og har sonet 10 år og 5 måneder i israelsk fengsel. Han var med på å grunnlegge Combatants for Peace i 2005. Nå er han en av organisasjonens ledere og en engasjert fredsaktivist.

Udi Gur (35 år): Født og bosatt i Jerusalem. Var soldat i det israelske forsvaret. Arbeider som lærer og har siden 2003 vært aktiv i flere grasrotorganisasjoner, fra 2008 i Combatants for Peace. Han har ansvaret for å organisere CfPs demonstrasjoner og offentlige omvisninger på Vestbredden.

På møtet får vi også et innlegg av seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Han kan sette det folkelige fredsarbeidet på grasrotnivå inn i en større samfunnsmessig og politisk sammenheng. Vi håper at både Israels og Palestinas støttespillere i Norge få lyst til å komme sammen og prøve å tenke samarbeid framfor konflikt. 

Når representantene for CfP er i Oslo, prøver vi også å få i stand møter mellom dem og norske myndigheter og parlamentarikere, norske organisasjoner og den norske allmennheten, for å gjøre CfP kjent og legge et grunnlag for moralsk, politisk og økonomisk støtte til arbeidet deres.

Se arrangementet på Facebook her
Se Combatants for Peace’s nettsted her
Se CfP på Facebook her