Fredrikke Marie Qvam

bookmark

- rabaldermenneske og strateg

torsdag 2. mai 2013, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Samlaget

Inngang: Gratis

Fredrikke Marie Qvam (1843-1938) var ein av dei heilt sentrale strategane i kampen for full kvinneleg stemmerett. Som leiar for fleire kvinneorganisasjonar stod ho i spissen for kvinnestemmerettskampen på slutten av 1800-talet. Framsynt feminist og sentral stemmerettsstrateg, men likevel har ho kome i skuggen av Gina Krog. Korleis kan det ha seg? Biograf Magnhild Folkvord fortel.