Fredsslutning – Samtale med Edda

bookmark

Norge trenger å renovere sitt nasjonale image

onsdag 29. mars 2017, kl. 17:00

Sal: Skram

Arrangør: Erling Kittelsen

Inngang: Gratis

Hva ligger under vårt viking-lynne, Erling Kittelsen snakker løs om Fredsslutning – Samtale med Edda (2016); om plan og linjer i vår eldste poesi og mytologi, som forbinder oss med resten av verden og tilbakeholdte sider av oss sjøl.

Den endimensjonale vikingen som representerer hele befolkningen. Hva ligger under vårt lynne av åndskultur? Vikingene dukker opp og fyller hele plassen, og siden de fyller plassen, dette fåtallet som reiste på tokt, gjelder det å variere grunnklisjeen av vikingen litt. Han er jo også drikkfeldig, nesten hyggelig og har støpt gudene i sitt eget bilde. Et bilde som kan tværes ut og fantaseres over, her er rom for mye, bare ikke dybde.

Fins det ingenting under, hvor stikker han hodet opp? Kan vi komme ned til helt andre lag, der kvinner dominerer og folk kommer til orde. En gudegruppe, vanene, med Njord i spissen, risser opp rommet og beveger seg på en helt annen måte enn Odin, som er mer lik klisjéen. Dimensjoner som forbinder oss med andre kulturer og til sjuende og sist med andre sider av oss selv, som kulturelt sett har ligget i bakevje.

Vi behøver ikke alltid gå til indisk eller indiansk kultur, sufi- eller haikudiktning for å gjenkjenne dette i oss selv. Kan det bli tydeligere for oss hvilke former vi er støpt inn i?

E-post: er-kit@online.no