Fremtidens boliger

bookmark

Innledning ved biolog og forfatter Bjørn Grinde

fredag 16. mars 2012, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Økogrend Sørum

Inngang: Gratis

Hvordan skal vi bygge og bo i fremtiden? Aldri har vi brukt mer ressurser på bolig, og boligene står for en betydelig del av vårt økologiske fotavtrykk. Samtidig er ensomhet og manglende sosialt samhold et økende problem i norske boligområder. Hvilke alternativer finnes?

Hovedinnleder er biolog og forfatter Bjørn Grinde, som forteller om sine reiser verden rundt på jakt etter bærekraftige samfunn som er tilpasset menneskets behov. Av konkrete prosjekter vil Økogrend Sørum og Hurdalsjøen økologiske landsby bli presentert.