Fremtidens forsvar

Fremtidens forsvar

bookmark

Debatt

tirsdag 5. mars 2019, kl. 16:15 til kl. 17:30

Sal: Wergeland

Arrangør: 13 forsvarsrelaterte organiasjoner

Inngang: Gratis

I sin årlige tale i Oslo Militære Samfund sa forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen at Norges forsvar er for lite til at Forsvaret over tid kan klare sine forpliktelser nasjonalt og internasjonalt. Han begrunnet dette med endringer i det sikkerhetspolitiske landskapet, endrede forventninger til Norge som alliert i NATO og den raske teknologiske utviklingen innen forsvarssektoren. Opposisjonen har vært tydelig på at Forsvaret ikke er godt nok og at vår Forsvarsevne ikke er tilstrekkelig, uten at dette har ført til noen nevneverdig styrking av Forsvaret etter at nåværende langtidsplan ble vedtatt i 2016.

Tema: 
• Hvordan skal vi innrette Forsvaret i en stadig mer uforutsigbar verden?
• Hvordan skal vi kunne sikre at politikerne følger opp, slik at langtidsplanen til enhver tid er oppdatert og i henhold til utfordringene?
• Forpliktenede og rask opptrapping til 2% av BNP

Det vil bli streamet fra arrangmentet.
Du kan også følge debatten live – det er 200 plasser.
Fri entrè.