Velkommen til debattmøte om fremtidens internasjonale flyktningeinnsats!

Paneldeltakere:
• Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
• FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi
• Generalsekretær for Flyktninghjelpen Jan Egeland

Ordstyrer: Jan-Paul Brekke, forsker ved Institutt for Samfunnsforskning.

NB: Det er meldt stor pågang til arrangementet. Det blir satt opp videooverføring fra hovedsalen til Amalie Skram for å kunne ta imot flest mulig.

Antallet mennesker på flukt i verden er historisk høyt, med 65 millioner, hvorav 25 millioner er flyktninger. 85 prosent av flyktningene er i utviklingsland. Mange av flyktningsituasjonene er langvarige, og mange er på flukt i årtier. Panelet vil diskutere hvordan Norges og det internasjonale samfunnets innsats for flyktninger best kan møte disse utfordringene.

Helhetlig internasjonal innsats for flyktninger er en sentral prioritering i Norges nye humanitære strategi for 2019-2023. Høynivåerklæringen om flukt og migrasjon fra New York i 2016 knesatte prinsipper for fremtidens flyktningeinnsats. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har siden jobbet med å sette disse prinsippene ut i livet, i samarbeid med vertsland, giverland, utviklingsaktører og NGOer. I 2018 ferdigstilte UNHCR Den globale flyktningeplattformen, som viderefører denne retningen i en handlingsplan.

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Velkommen!