Fremtidens kreftbehandling

bookmark

Hører vi pasientens stemme?

onsdag 27. mars 2019, kl. 08:15 til kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo Cancer Cluster

Inngang: Gratis med påmelding

Velkommen til frokost i møteserien Fremtidens kreftbehandling. Denne morgenen skal vi gå nærmere inn på pasientens muligheter for å medvirke i beslutningsprosesser som gjelder ny kreftbehandling.

Er pasientene i sentrum i beslutningsprosessene? Vi vil snakke med pasientorganisasjoner, brukerrepresentanter og myndigheter under dette frokostmøtet i møteserien “Fremtidens kreftbehandling”.

Program
08.00–08.30: Frokost serveres.
08.30–08.50: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet innleder.
08.50–09.15: Ellen Nilsen, spesialrådgiver i Sekretariatet Nye metoder, presenterer systemet i Nye metoder og bakgrunnen for det.
09.00–10.15: Samtale mellom representanter fra brukerutvalg, pasientforeninger, Statens legemiddelverk, Bestillerforum og kreftlegene.

Deltakere i samtalen er Tove Nakken, leder i brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus og i Lymfekreftforeningen, Heidi Brorson, medlem i brukerutvalget i Helse Sørøst og spesialrådgiver i Kreftforeningen, en representant fra Statens legemiddelverk, Jan Frich, direktør for medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF og fagdirektør i Bestillerforum og Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen sykehus. Moderator for samtalen er Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin.

Samtalen vil forsøke å svare på spørsmål som: Hvordan er systemet for pasientmedvirkning i dag? Er det godt nok? Hva kan pasienter bidra med som kan være viktig når nye kreftbehandlinger skal vurderes?

Vi åpner til slutt for spørsmål fra salen.

Møtet er gratis og åpent for alle. Meld deg på her.

Møtet er et samarbeid mellom Oslo Cancer Cluster, Legemiddelindustrien (LMI), Janssen Norge, AstraZeneca Norge og MSD Norge.