Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?

bookmark

Frokostmøte

tirsdag 28. april 2015, kl. 07:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo Cancer Cluster, LMI, AstraZeneca og MSD

Inngang: Gratis

Oslo Cancer Cluster, LMI, AstraZeneca og MSD inviterer herved til det andre frokostmøte i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden. Temaet denne gang er tilgang til ny kreftbehandling.

Invitert til møteserien er fagpersoner, pasienter og pårørende, politikere og helsemyndigheter, næringsliv og bedrifter. Møtene er åpne og gratis for alle deltagere.