Freud, 2014

bookmark

Agora lanserer temanummer om Freud

lørdag 13. september 2014, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Agora og Norsk Psykoanalytisk Forening

Inngang: Billett

I 2014 er det 75 år siden Sigmund Freud døde, og Agora markerer dette med et stort nummer om Freuds tenkning og forfatterskap. Som en del av lanseringen inviterer vi til seminar sammen med Norsk Psykoanalytisk Forening.

PROGRAM
13.00: Velkommen v/ Kaja Schjerven Mollerin
13.15: Dag Solstad: Drømmetydning som litterært mesterverk
13.45: Lene Auestad: Ansvar og det ubevisste. Skisser til en psykoanalytisk informert etikk
14.15: Pause
14.30: Tonya S. Madsen: Dødsdrift og livsvilje. Om det negative i psykoanalysen
15.15: Pause
16.15: Siri Gullestad: Når pasienten forelsker seg i terapeuten. Om den såkalte overføringskjærligheten
16.45: Sverre Varvin: Eksil i fremmedfryktens og traumatiseringens skygge
17.30: Språkets lekkasje. Vigdis Hjorth i samtale med Svein Haugsgjerd

Pris: 100 kr,- inkluderer ikke lunch. Påmelding innen 6. september til post@psykoanalyse.no