Freuds bar

bookmark

Wilfred.R.Bion – en teori om tenkning, om psykoseforståelse og den psykoanalytiske arbeidsmåten.

fredag 29. april 2016, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

Inngang: Billett

Psykoanalytiker Svein Haugsgjerd

Wilfred Bion er en av psykoanalysens mest kreative videreutviklere, med en teori som både lener seg på, men også bryter på sentrale måter med tenkningen til både Sigmund Freud og Melanie Klein. Bion var en av de første til å arbeide psykoanalytisk med psykotiske pasienter, og det var erfaringene fra dette arbeidet som la grunnen for en ny forståelse av psyken, av overførings-motoverføringsrelasjonen, sannhet som forutsetning for emosjonell utvikling og betydningen av en analytisk holdning som kunne åpne for en mer direkte kontakt med den andres sinnstilstand. 

Bions metaforiske begrepsverden har skapt et originalt, og klinisk nyttig, rammeverk for å tenke rundt fenomener i ytterkanten av vår psykiske virkelighet.

Moderator: Tonya S. Madsen

Møt opp i god tid – det blir fullt!

ILL.: Vanessa Baird