Freuds bar

bookmark

Om sammenbrudd i barndommen

fredag 18. november 2016, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Inngang: Billett

Tonya Madsen holder foredrag med påfølgende diskusjon.

Forstår vi godt nok hvordan barn uttrykker seg gjennom symptomer og språk når deres psykiske liv er truet? Kan det diagnostiske språket bidra til at vi feiltolker faresignaler og mister av syne hva som kan ligge bak barns vansker?

Tonya Madsen vil ta utgangspunkt i Winnicotts tenkning rundt betydningen av tidlige tap og traumer, og hvordan dette kan medføre en form for alvorlig indre sammenbrudd hos det lille barnet. Symptomene ved slike tidlige sammenbrudd kan iblant være en form for ødeleggende tilbaketrekning fra omverden, som ikke er så lett for de nærmeste å få øye på, og som dermed kan bli sett som en del av barnets ”karakter”. Winnicotts viktige bidrag er å vise hvordan slike  tidlige katastrofer også i barnets indre kan bli liggende skjult og  uerfart., men likevel vil kunne sette spor i hele den videre emosjonelle og kognitive utvikling.

Det vil bli presentert utdrag fra en terapiprosess med en ung gutt. I tillegg til Winnicotts tenkning, vil teoretiske bidrag fra Julia Kristeva og Andre Green også bli presentert som en måte å forstå guttens alvorlige emosjonelle symptomer og spesielle språk.

Tonya Madsen er psykolog og kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt, og jobber med barn og ungdom ved Bup Vest i Oslo.

Moderator: Linda Johanne Rolfsen. Inngang kr. 100,-. Billetter selges i døra.

Møt opp tidlig – Freuds bar pleier å bli fullt.