Freuds bar

bookmark

Ved Eystein Victor Våpenstad

fredag 27. januar 2017, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening / IBUP

Inngang: Billett

«Det finnes ikke noe slikt som et spedbarn.»
Spedbarnstiden er preget av sterke følelser og prekære behov hos både barnet og omsorgspersonen(e). Psykoanalytiker Eystein Victor Våpenstad vil forsøke å beskrive og forstå spedbarnstiden med bakgrunn i psykoanalytisk utviklingspsykologi.