Freuds bar

bookmark

Puberteten og det ubevisste

fredag 5. mai 2017, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening/IBUP

Inngang: Billett

Løsrivelse fra foreldrene, økt bevissthet om egen seksualitet og de stadig viktigere relasjonene med jevnaldrende: Ungdomsårene endrer et
menneske på en grunnleggende måte og er derfor en både spennende og sårbar periode. Med psykoanalytiker Britt Bonnevie og psykologspesialist Turid Nicolaisen