Freuds Bar

bookmark

Psykosen. Å være Schreber i verden

fredag 16. juni 2017, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

Inngang: Billett

Psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen i samtale med kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt Cecilie Hillestad Hoff. Psykoanalytiske teorier om psykose er komplekse, i konstant utvikling og omfatter materiale som vanskelig lar seg konseptualisere og operasjonalisere. Blant annet fordi det spesifikke psykoanalytiske bidraget handler om den ikke observerbare indre verden og ubevisste fantasier.

Ved psykoser synes det å pågå en kamp innad i personen mellom krefter i psyken som trekker i retning av realitet, tenkning og symbolisering og krefter som ødelegger forbindelser innad i psyken og til verden. Hvordan kan vi forstå denne indre kampen? 

En samtale om psykoanalysens bidrag.