Freuds bar

bookmark

Å møte psykisk smerte

fredag 13. april 2018, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

Inngang: Billetter selges i døra

Priser: Ordinær 200,-Student 100,-

Svein Haugsgjerd er lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. I en mannsalder har han arbeidet i norsk psykiatri og har bidratt til å fremme et humant, psykodynamisk grunnlag for psykiatrien. Nå gir han ut boka Psykoanalysens rolle i norsk psykiatri nå og i fremtiden. Dette er også tittelen på foredraget han skal holde denne kvelden.