Freuds bar

bookmark

Destruktivitet: Bortenfor dødsdriften

fredag 17. november 2017, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

Inngang: 200,-/100,-

Psykoanalysen har interessert seg for menneskets destruktive handlinger som kan virke uforståelige og irrasjonelle. Psykoanalytiker Kari Høydahl viser utviklingen fra Freuds opprinnelige teori om dødsdriften til dagens mer psykologiske og relasjonelt forankrede forståelse av destruktivitet.