Freuds bar

bookmark

Psykoanalytisk forståelse av radikale islamister

fredag 26. januar 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

Inngang: 200,-/100,- (selges i døra)

VIKTIG MELDING: ENDRING I PROGRAMMET!

Fredag 26. januar snakker psykoanalytiker Shahram Shaygani om Psykoanalytisk forståelse av radikale islamister. Foredraget «Psykopati- et tilknytnings og objektrealsjonsperspektiv» av Peder Nørbech blir AVLYST/UTSATT til et senere tidspunkt.

Lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker Shahram Shaygani:

Psykoanalytisk forståelse av radikale islamister
Hvorfor tilsynelatende normalfungerende mennesker, uten etablert psykiatrisk diagnose, blir radikaliserte og melder seg inn i terrororganisasjoner?
Kan psykoanalyse hjelpe oss til å forstå bedre en av våre største utfordringeri moderne tid, nemlig radikalisering.
Foredraget forsøker å belyse de endringene som skjer psykologisk hos individer som er blitt radikaliserte.
Thomas Ogdens teori om organisering av psykologiske opplevelser er grunnlaget for en slik forståelse i dette foredraget.

Moderator: Psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen