Freuds bar

bookmark

Foredrag ved Siri Erika Gullestad

fredag 18. september 2015, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

Inngang: Billett

Velkommen til Freuds Bar i Kjelleren på Litteraturhuset. Baren i Kjelleren åpner kl 18.30

Psykoanalysen er levende bak terapirommets lukkede dører. Vi ønsker å åpne døren og la publikum møte psykoanalytikere som presenterer sin tenkning og inviterer til samtale. Med Freuds Bar gis det rom for personlige stremmer med utgangspunkt i den psykoanalytiske erfaringen. Freuds Bar tradisjonen er inspirert av en svensk modell fra 2001 og er blitt en etablert del av psykoanalysens samfunnsrettede virksomhet rundt om i verden.

Siri Erika Gullestad
”Når pasienten forelsker seg i terapeuten. Om den såkalte overføringskjærligheten”
Moderator: Tonya Madsen

I foredraget diskuterer psykoanalytiker Siri Erika Gullestad hvordan vi kan forstå at intense følelser vekkes ovenfor terapeuten og hvordan vi kan arbeide med dem i behandlingssituasjonen. Forelskelsen kan, slik Freud viser, danne innfallsport til dype, skjulte behov, savn og lengsler.

ILL.: Vanessa Baird