Freuds bar

bookmark

”Freud om Tiden” ved psykoanalytiker Sølvi Kristiansen

fredag 23. oktober 2015, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

Inngang: Billett

Moderator: Linda Johanne Rolfsen

Velkommen til Freuds Bar på Litteraturhuset!
Baren åpner kl 18.30

Møt psykoanalytikere som presenterer sin tenkning og inviterer til samtale. Denne høsten tar Freuds Bar utgangspunkt i Sigmund Freuds sentrale tekster. Her gis det samtidig rom for personlige stemmer med utgangspunkt i den psykoanalytiske erfaringen.

Psykoanalytiker Sølvi Kristiansen vil snakke snakke om tidløsheten i det ubevisste og Freuds tenkning om minner og historie, repetisjon og begrepet nachträglichkeit.

Freud brukte begrepet nachträglichkeit i historien om Emma (Studies on Hysteria 1895). Emmas angstplager ble satt i sammenheng med to uavhengige opplevelser hun hadde hatt som barn. Freud oppdaget hvordan psykiske traumer kunne vise seg i ettertid (nachträglich) og med tilbakevirkende kraft. Hendelsen, eller traumet, fikk en annen betydning og en annen psykisk realitet enn det opprinnelig hadde. Erindringer ble forstått som aktive indre prosesser og ikke som fotografiske avbildninger av ytre virkelighet.

ILL: Vanessa Baird