Freuds bar

bookmark

”Barfotpsykoanalytiker” Karl Eldar Evang

fredag 1. april 2016, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

Inngang: Billett

Møt psykoanalytikere som presenterer sin tenkning og inviterer til samtale.

Psykoanalysens arnested er analytikers kontor med benken. Pasienten ligger på benken hver dag. Dette gjør det mulig for analytiker og pasient å oppnå kontakt med dypere lag, den indre verden, vage anelser, alt det er vanskelig å ta inn over seg.

Hva kan en analytiker bidra med når han møter pasienten en time i måneden ansikt til ansikt på et tilfeldig kontor? Når pasienten har mange konkrete og presserende behov og det å få kontakt innover kan synes som en unødvendig belastning?

Ved siden av klinisk praksis som psykoanalytiker, arbeider Karl Eldar Evang som frivillig ved Helsesenter for papirløse migranter. I denne utgaven av Freuds Bar møter vi analytikeren utenfor sine trygge rammer. Kan psykoanalysens forståelse av traumer være til hjelp? Hvilken nytte har analytiker av sin kunnskap om personlighet, relasjoner og terapiprosess? Et arbeid i krysningspunktet mellom politikk og dybdepsykologi.

Moderator: Herman Brun