Fri vilje, skjebnen og karma

bookmark

torsdag 11. april 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo Spirituality Meetup

Inngang: Gratis

I løpet av livet vil alle sannsynligvis komme opp imot grunnleggende spørsmål som han ikke finner noe klart svar på. Man hører ofte folk spør: Har mennesket virkelig fri vilje, og hvis man har det, hvordan kan vi da snakke om skjebnen og karma? Noen mennesker som bekjenner tro på Gud, går til ekstremer og tilskriver hver ulykke som befaller dem til den allmektige, mens andre som stoler seg på som fornuftige, logiske mennesker spør: «Hvis Gud eksisterer, hvordan kan Han tillate slike elendigheter og lidelser som eksisterer i Verden i dag?»

Formålet med denne forelesningen er å gi logiske klargjøringer om disse spørsmålene om fri vilje, skjebnen og karma basert på verket: I Sannhetens lys – Gralsbudskap av Abd-Ru-Shin. Ved hjelp av dette omfattende arbeidet kan leseren få glimt av forbindelsene i skapelsen og forklaringer på flere viktige livsspørsmål.

En kort introduksjon til de mange foredragene i boken I Sannhetens lys – Gralsbudskap av Abd-Ru-Shin, vil bli presentert. Kveldspresentasjonen avsluttes med en lesning fra foredrag «Skjebnen».

Arrangementet foregår på engelsk.