Hva vet du om funksjonshemmedes ytringsfrihet?

AVLYST Panelsamtale:

bookmark

Hva vet du om funksjonshemmedes ytringsfrihet?

mandag 7. november 2022, kl. 18:00 til kl. 21:00 – Avlyst

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk PEN og Norges Handikapforbund

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Ytringsfrihetskommisjonen er bekymret for funksjonshemmedes ytringsfrihet i Norge. Arbeidet med universell utforming går for sakte, informasjonstilgangen er for dårlig og representasjonen i mediene er svak. Det finnes knapt studier som har undersøkt funksjonshemmedes ytringsfrihet på en god måte.

Kommisjonen framhever organisasjonenes kritikk av norske myndigheter. Den går ut på at myndighetene har en utdatert velferdstilnærming til funksjonshemmede, framfor å ses på som likeverdige borgere med rettigheter. FN kom i 2019 med omfattende kritikk av Norges brudd på menneskerettighetene. De kritiserer også Norge for en medisinsk framfor en menneskerettslig tilnærming til funksjonsnedsettelser.

I panelet:

  • Tove Linnea Brandvik, leder i Norsk Handikapforbund

  • Jan Grue, forfatter, redaktør og professor på Universitetet i Oslo.

  • Politisk representant kommer.

 

Strømmes direkte på Norsk PENs hjemmeside