Frigjøringen av Øst-FinnmarkFoto: Krigsarkivet

Frigjøringen av Øst-Finnmark

bookmark

Juleseminaret 2019

lørdag 7. desember 2019, kl. 13:00 til kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Barentsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet

Inngang: Gratis

UiT – Norges arktiske universitet
Barentsinstituttet
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

75-års jubileet for Den røde armes frigjøring av Øst-Finnmark

Årets juleseminar har frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944 som tema. Den 18. oktober krysset de første sovjetiske soldatene grensen til Norge, og den 25. oktober ble Kirkenes frigjort. Dermed var Sør-Varanger, som det første område i Norge, igjen under norsk suverenitet. De sovjetiske troppene stoppet ved Tanaelven, og norske tropper som ble overført fra Skottland og Sverige, rykket etter hvert videre fram vestover i Finnmark.

Operasjonene i Norge utgjorde sluttfasen av den såkalte Petsamo-Kirkenes-operasjonen, Den røde armés store offensiv mot de tyske styrkene på nordfronten startet 7. oktober. Mer enn 6000 sovjetiske soldater falt eller ble tatt til fange under operasjonen, hvorav i overkant av 600 falt på norsk jord. Da hadde krigen på Litsa-fronten rast i mer enn 3 år, og titusener av sovjetiske og tyske soldater hadde mistet livet.

Årets seminar inneholder blant annet presentasjoner om frigjøringen av Øst-Finnmark og Europa, diplomatiets rolle, krigsfanger og minnene om krigstiden.

Fri adgang og lett bevertning.

 

Program
Ordstyrere: Marianne Neerland Soleim og Victoria V. Tevlina

13.00-13.15: Innledning og hilsener – Bjarge Schwenke Fors, PhD, direktør ved Barentsinstituttet, UiT – Norges arktiske universitet – Teimuraz Otarovich Ramishvili, Den russiske føderasjons ekstraordinære og befullmektigede ambassadør i kongeriket Norge

13.15-13.30: Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger kommunes 75 år etter krigens slutt. Betydningen av minnet om andre verdenskrig i Nord-Norge og finnmarkssamfunnet i dag

13.30-13.50: Sven G. Holtsmark, prof., Institutt for forsvarsstudier, Oslo Frigjøringen av Øst-Finnmark ved sovjetiske tropper høsten 1944 – det første skritt mot frigjøringen av Norge fra tysk okkupasjon

13.50-14.10: Fredrik Fagertun, førstelektor, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT – Norges arktiske universitet
Slutten på krigen i nord: Petsamo-Kirkenes-operasjonen og umiddelbare og kortsiktige konsekvenser for Nord-Finland og Nord-Norge

14.10-14.30 – Kaffepause

14.30-14.50: Aleksej A. Komarov, PhD, ledende forsker, Det Russiske Vitenskapsakademi, Institutt for verdenshistorie; prof. II ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT – Norges arktiske universitet, Moskva
Nord-Europa ved slutten av andre verdenskrig: krig, diplomati og den sovjetisk-norske grensen

14.50-15.10: Jens Petter Nielsen, prof. emeritus, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT – Norges arktiske universitet
Maksim I. Starostin, Krigsdagbok 1941-1945 (Orkana Akademisk, Stamsund 2017): Om dagboka til førstesekretæren i Murmansk fylkeskomite av Sovjetunionens kommunistiske parti under Den store fedrelandskrigen. Dens tilblivelse og særtrekk

15.10-15.30: Camilla Carlsen, MA i museologi, konservator ved Grenselandmuseet, Kirkenes Grenselandmuseet i Kirkenes: Museets samlinger som utgangspunkt for minnedialog om andre verdenskrig i Sør-Varanger

15.30-15.45 – Pause

15.45-16.05: Marianne Neerland Soleim, Dr. art., førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT – Norges arktiske universitet
Den andre verdenskrigen som norsk-russisk erindring

16.05-16.30: Dokumentarfilmen “Memory. Norwegian phenomenon. Russians in Kirkenes in war and post-war times in the North of Norway” (2018-2019, laget av et norsk-russisk-nederlandsk filmteam)

16.30-16.45: Øyvind Nordsletten, tidligere ekstraordinær og befullmektiget ambassadør for Norge i Den russiske føderasjon og generalkonsul i Murmansk
Noen tanker om det norsk-russiske forhold i fortid, nåtid og fremtid

16.45-17.00: Spørsmål og diskusjon
Faglige arrangører og koordinatorer
Marianne Neerland Soleim, førsteamanuensis, UiT – Norges arktiske universitet; Victoria V. Tevlina, prof., UiT – Norges arktiske universitet og prof. II, Det Nordlige (Arktiske) føderale universitet; Jens Petter Nielsen, prof. em., UiT – Norges arktiske universitet; Anne Figenschou, rådgiver ved Barentsinstituttet, UiT – Norges arktiske universitet