Frivillig arbeid – godt for hvem?

bookmark

Med Jonas Gahr Støre m.fl.

torsdag 13. oktober 2016, kl. 11:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Ergoterapeutenes Seniorforum

Inngang: Gratis

Jonas Gahr Støre, Ski Frivilligsentral v/Kirsten Grøstad, frivillig fra Kirkens Bymisjon og forbundsleder Nils Erik Ness. Vi får innblikk i frivillig arbeid, hverdagsmestring, politikk, ressursutnyttelse og opplevd betydning av frivillighet, og vi kommer nært på ulike sider av hva dette handler om.

 

PROGRAM:

11.30-11.35:   Velkommen v/Liv Hopen, leder av Ergoterapeutenes Seniorforum

11.35-11.50:   Frivillig arbeid – godt for meg?

Jeanine Brenna, rådgiver for frivillighet i Kirkens Bymisjon Oslo og virksomhetsleder på St.Hanshaugen Frivilligsentral
 

11.50-12.20:   Frivillig arbeid – betydning og organisering.

Kirsten Grøstad, daglig leder for Frivilligsentralen i Ski kommune

 

12.20-12.50:   Pause med kaffe, frukt og Twist.

 

12.50-13.20:   Hverdagsmestring.

Fra lengst mulig i eget liv – til lengst mulig i hverandres liv.

Nils Erik Ness, forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund

 

13.20-14.00:   Frivillig arbeid – godt for fellesskapet?

Jonas Gahr Støre, politiker, leder i Arbeiderpartiet. Tidl. helse- og omsorgsminister og utenriksminister