Rundebord om ansvarlig klimafinansiering

Ansvarlig klimafinansiering

bookmark

Frokost og rundebordskonferanse

tirsdag 22. januar 2019, kl. 08:00 til kl. 10:30

Sal: Kverneland

Arrangør: SLUGG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk

Inngang: Gratis

Hvordan sikre tilstrekkelig klimafinansiering uten å skape gjeldskriser i sør?

Finansieringen av det grønne skiftet krever store summer. Innen 2020 har industrialiserte land forpliktet seg til å bidra med 100 milliarder årlig i støtte til klimatilpasning i utviklingsland. Dessverre kommer store deler av denne støtten i form av lån – over femti prosent.

For utviklingsland som selv historisk har bidratt beskjedent til klimaendringer, men nå i stor grad lider under disse, er dette dårlig nytt. Å måtte ta regningen for klimaendringer man ikke har skapt er ikke rettferdig, men det er heller ikke per dags dato økonomisk bærekraftig. I henhold til Det Internasjonale Pengefondet (IMF) er nå 32 av 67 lavinntektsland enten i gjeldskrise, eller i høy fare for å havne i krise. Hvordan kan vi sikre ansvarlig klimafinansiering som skaffer tilveie tilstrekkelig midler til det grønne skiftet uten å skape gjeldskriser i utviklingsland?

Medvirkende: Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, KFUK/KFUM Global, Fellesrådet for Afrika og Attac.