Frokostmøte

bookmark

Kartlegging, beskyttelse og behandling av barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

tirsdag 30. april 2019, kl. 08:00 til kl. 10:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Humana Barnevern

Inngang: Gratis

Skadelig seksuell atferd ligger innunder kriteriene for alvorlig atferdsforstyrrelse og vil kunne få alvorlige konsekvenser for både utøver og utsattes helse og utvikling. Forskning viser at minst 1/3 av seksuelle overgrep mot barn og unge begås av andre barn og unge.

Det foreligger etter hvert mye erfaringer både fra Norge og andre land som viser at det er mulig å forebygge nye overgrep gjennom å fokusere på tematikken på en hensiktsmessig måte.

– En betydelig andel av disse barna har komplekse vansker og er i behov av omfattende hjelp for å unngå at de fortsetter med den skadelige atferden. Det hjelper ikke at problematikken er tabubelagt og snakkes for lite om, sier Rune Midtgård i Humana omsorg og assistanse.

Humana omsorg og assistanse har opprettet tilbud, både egne institusjoner og andre tiltak, for å avhjelpe problematferden og for å bidra til at de unge kan få et godt liv og en sunn og god seksualitet i voksenlivet.

– Vi har god erfaring med overgrepsspesifikk veiledning, ferdighetstrening og støtte for barnet og deres omsorgspersoner. Vi har også institusjoner med spesiell kompetanse på målgruppen og vet hvordan vi skal kartlegge risiko og gjentakelsesfare. Dette er unikt i Norge, sier Midtgård.

Vi byr på frokost og et faglig foredrag og samtale om disse utfordringene.