Frokostmøte

Frokostmøte

bookmark

Om eldres munnhelse

tirsdag 4. juni 2019, kl. 09:00 til kl. 10:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Det odontologiske faktultet, UiO

Inngang: Gratis

Alle deler av kroppen virker sammen. Men i helsevesenet i dag er det som om alt som skjer i munnhulen skjer et annet sted. Fordi vi ikke ser hele pasienten, går vi glipp av viktige årsakssammenhenger, og pasienten lider unødig.

Denne manglende helhetlige tenkningen gjør seg spesielt gjeldende i den medisinske behandlingen av den aldrende delen av befolkningen. For å synliggjøre dette omfattende problemet inviterer Det odontologiske fakultet til et tverrfaglig frokostmøte.

 

Bidragsytere er:

• NRK-journalist Helene Sandvig. I boka «Et langsomt farvel» beskriver hun hvor opprørt hun ble da farens tenner begynte å falle ut etter at han kom på sykehjem. Hun bekymret seg for om det ga ham smerter som han ikke klarte å sette ord på, og etter hvert så hun hvor vanskelig det ble for ham å få i seg mat.

• Førsteamanuensis Lene Hystad Hove og professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen, Det odontologiske fakultet. Som klinikere har de begge erfart de store lidelsene pasienter får når munnhelsen ikke ivaretas, og etterlyser mer forskning på eldres munnhelse.

• Anne Moen, professor ved det medisinske fakultet. Hun er forsker innenfor velferdsteknologi og har blant annet utviklet appen «Appetitus» for å fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring. I tillegg til å brukes av de eldre selv, kan appen være et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell.

• Pernille Bruusgaard jobber som overlege med spesialfelt sykehjemsmedisin. Hun har i mange år ropt varsko om overmedisinering av gamle pasienter. Hun arbeider systematisk og målrettet for reduksjon av medisinbruken blant sykehjemspasienter, og er opptatt av medisiners negative påvirkning på munnhelsen, som medfører reduseret helsetilstand og livskvalitet.

• Professor Linda Hildegaard Bergersen ved Det odontologiske fakultet. Linda har tatt til orde for at vi trenger en helhetlig tenkning rundt forskning på eldre. Hun er også professor II ved Center for sund aldring ved Universet i København.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og er støttet av UiO:Livsvitenskap

Frokost serveres fra 08:30.

Arrangementet blir streamet her.