Frokostmøte

bookmark

Med utenriksminister Ine Eriksen Søreide

fredag 14. desember 2018, kl. 09:00 til kl. 10:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis

Regjeringen lanserer ny strategi for samarbeid med India og det planlegges et offisielt besøk til India for statsminister Erna Solberg 6. – 8. januar 2019.

Det inviteres til åpent frokostmøte hvor utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil innlede om den nye strategien og om forbindelsene til India.

I januar 2019 planlegges det et offisielt besøk til India av statsminister Erna Solberg. I den forbindelse organiserer Nærings– og Fiskeridepartementet og Innovasjon Norge en næringslivsdelegasjon til New Delhi 6. – 7. januar. Under frokostmøtet vil det informeres om faglig innhold og program.

India er i rask vekst og endring. Landets geopolitiske rolle, befolkningens størrelse og en sterkt voksende økonomi gjør India i økende grad til en global premissleverandør og en stadig viktigere partner for Norge. Utviklingen i India vil i stor grad påvirke hvorvidt verden når de globale bærekraftsmålene og klimamålene. Blå økonomi og bærekraftig bruk av havets ressurser vil stå sentralt. Regjeringen ønsker å styrke Norges bilaterale forbindelser og økonomiske samkvem med India og lanserer derfor strategien Norge – India 2030.

Velkommen!