Frokostmøte om nye områder for havvind

Frokostmøte om nye områder for havvind

bookmark

Rapportlansering

onsdag 19. april 2023, kl. 09:00 til kl. 10:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norwegian Offshore Wind

Inngang: Gratis - påmelding

Vi lanserer mulige områder for havvind!

Innen utløpet av april lanserer NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sin rapport om nye områder som er egnet for havvind. Dette vil legge grunnlaget for de neste prosjektene som lyses ut.

Norwegian Offshore Wind har, sammen med Source Galileio, Equinor, Deep Wind Offshore og Hafslund, engasjert Multiconsult til å gjøre en kartlegging av områder som kan være aktuelle, både for flytende og bunnfast havvind. Dette vil sikre bedre kunnskap og forståelse for hvor det er mulig å få til god sameksistens. Det vil også bidra til kunnskapsbaserte innspill i den videre diskusjonen.

Under frokostmøtet legger Multiconsult frem rapporten og de identifiserte områdene.

Program

09:00   Velkommen ved Norwegian Offshore Wind
Arne Vatnøy, Communication Manager, Norwegian Offshore Wind

09:05   Regjeringens ambisjoner for nye havvindområder
Statssekretær Elisabeth Sæther

09:15   Hvorfor trenger vi nye områder for havvind i Norge?
Arvid Nesse, leder av Norwegian Offshore Wind og METCentre

09:25   Mulige nye områder for havvind
Kjetil Mork og Karina Fredly Sæthre, Multiconsult

09:50   Slik kan utviklere bruke det nye verktøyet
Gunnar Birkeland, CEO, Source Galileo

10:00   Panelsamtale om sameksistens
Sindre Østby Stub fra Zero og Audun Maråk, Fiskebåt

10:20   Mingling og croissanter