Frokostseminar: Bolig til alleFoto: Daniel McCullough, Unsplash

Frokostseminar: Bolig til alle

bookmark

Kan PBL sikre dette bedre?

tirsdag 5. juni 2018, kl. 08:30 til kl. 10:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Inngang: Gratis med påmelding

NIBR ved OsloMet ønsker velkommen til frokostseminar!

«Eierlinjen» – det at alle helst skal eie sitt eget hjem –har lenge vært en viktig del av norsk velferdspolitikk. Men å bygge flere boliger i krisetider gir ikke nødvendigvis flere muligheten til å kjøpe sin egen bolig.

I Norge har vi store lokale variasjoner i boligbehovet, mens mange av mulighetene og instrumentene for å styre boligmarkedet er nasjonale. Og det er fortsatt slik at markedsprisene og bankenes utlånspraksis definerer hvem som har lov til å kjøpe seg bolig her i landet.

Må plan- og bygningsloven endres for at flere skal få muligheten til å eie egen bolig i Norge? Bør kommunene få flere instrumenter i sin verktøykasse?

Meld deg på her

 

PROGRAM

Introduksjon – en lov for vår tid?

Gro Sandkjær Hanssen, prosjektleder EVAPLAN, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Flere boliger til alle: Erfaringer fra Sverige og Tyskland

Anna Granath Hansson, post.doc, KTH

Hvordan kan PBL legge bedre til rette for løsninger for det norske boligmarkedet?

Berit Irene Nordahl, forskningssjef, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Nyttige verktøy for Oslo kommune?

Victoria Marie Evensen (Ap) leder byutviklingskomiteen

Ellen de Vibe, direktør for Plan- og bygningsetaten

Kommentar fra Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL

Tore Johannesen, Avdelingsdirektør interessepolitikk og kommunikasjon

Evalueringen av Plan- og bygningsloven (2008)

De siste fire årene har forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008). Arbeidet er ledet av By- og regionforsknings-instituttet NIBR ved OsloMet – storbyuniversitetet. De kommer nå med noen av sine anbefalinger, og hovedresultatene vil presenteres på Litteraturhuset onsdag 29. august.