Frokostseminar: Kan vi endre våre atferdsmønstre?Foto: Shutterstock

Frokostseminar: Kan vi endre våre atferdsmønstre?

bookmark

fredag 1. november 2019, kl. 08:00 til kl. 10:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: GROW

Inngang: Gratis med påmelding

«Alle» omstiller seg i disse dager til digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, digital infrastruktur og andre produkter av den såkalte teknologiske revolusjonen vi står midt oppe i. Men hva er egentlig så revolusjonerende med det som skjer? Er endringene i dag større enn endringene som har vært i historien? Hva med våre forfedre som omstilte seg til hjulet? Til alfabetet og boktrykkerkunsten? Til glødelampa og telefonen? Var ikke deres opplevelse av endring like overveldende som den vi kjenner på nå?

Endringer har alltid vært, og vil alltid komme. De sterkeste tilpasser seg, de svakeste dør. Sånn er det i Darwins teori, og sånn er det i forretningslivet. Det som kanskje har forandret seg mest gjennom tidene, er farten endringene skjer i. Organisasjonene og folkene henger ikke med på tempoet og gapet øker hele tiden.

Dette kommer du til å høre om på vårt frokostseminarseminar:

 

Hvordan endre atferdsmønstre?

Joakim Hafsås, dagligleder i GROW gir deg innsikt i hva atferdsvitenskapen sier om dette.

Han vil snakke om hvordan menneskers atferdsmønstre fungerer, hvordan vi kan påvirke atferd og hva som er smart å gjøre hvis vi vil utvikle endringsdyktige kulturer.

 

Hvordan lykkes med atferdsøkonomi i praksis?

Monika Holen, Leder for Harald A. Møller Kompetansesenter deler sin erfaring om hvordan de har lykkes med dette i praksis.

For å henge med i den forrykende utvikling på alle områder i bilbransjen, var det helt nødvendig å øke fokus på å  humankapitalen i Harald A. Møller.

Monika vil fortelle om hva de gjorde, hvorfor det fungerte, hvilke utfordringer de møtte på og hvordan de vil fortsetter.

 

Hva betyr engasjement for endring og prestasjoner?

Cathrine Berget, grunder av Let’s Engage gir deg noen konkrete tips på hvordan du kan påvirke engasjement.

For å sikre smidige endringsprosesser må du ha ansatte som er motiverte, tar ansvar og eierskap til det dere skal gjennomføre. Da er det bekymringsverdig å se til undersøkelse som viser at kun to av ti ansatte er fullt engasjert på jobben. For å bygge en endringsorientert bedrift er det smart å sette engasjement på agendaen.