Frokostseminar om dysleksi

bookmark

Statped FoU om ny forskning og dysleksi

onsdag 14. november 2018, kl. 08:00 til kl. 10:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Statped FoU

Inngang: Gratis med påmelding

Anne Cathrine Thurmann- Moe presenterer foreløpige funn fra sitt doktorgradsarbeid om artikulatorisk støtte i leseopplæringen. Prosjektet er todelt og prøver ut hvorvidt en artikulatorisk tilnærming i den grunnleggende leseopplæringen fungerer for A:  elever med alvorlig dysleksi og B: elever på første klassetrinn med forsinket skriftspråklig utvikling. Prosjektet er delfinansiert av NFR og er et samarbeid mellom Statped og Institutt for spesialpedagogikk.

Anette Andresen, logoped i Statped, presenterer funn fra sitt doktorgradsarbeid om hvordan tiendeklassinger med dysleksi takler multimedielæring. Studien er gjennomført i regi av Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

Avslutningsvis legges det opp til en felles diskusjon med utgangspunkt i disse innleggene.

Enkel frokost serveres mellom kl. 08:00-08:30. Programstart kl. 8.30.

Gå til påmelding