Hva bør du vite om psykopati?Bilde/illustrasjon: Maybrit Bo

Frontallappdemens

bookmark

Den mest utfordrende og oversette demensdiagnosen

mandag 11. mai 2020, kl. 17:00 til kl. 19:00 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst grunnet korona-epidemien.

Sal: Nedjma

Arrangør: Oslo universitetssykehus

Inngang: Avlyst

Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Litteraturhuset, mandag 11. mai.

Frontallappdemens er en form for demens som rammer panne- og tinninglappen i hjernen og karakteriseres av endringer i personlighet, atferd og språk, spesielt tidlig forløpet. Det er sagt om demens at det knapt finnes noen tilstand hvor de pårørende lider minst like mye som pasienten. Pårørende har behov for både støtte og informasjon om sykdommene som fører til demens og hvordan vanskelig atferd kan takles.

Roar Nydal, overlege ved Alderspsykiatrisk seksjon, Avdeling Vardåsen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF, vil snakke om denne utfordrende og oversette demensdiagnosen.

 

Temakveldene er gratis, ingen påmelding.

Les mer om arrangementet her. Ved spørsmål, ta kontakt med Vigdis Jacobsen Rehn, tlf. 480 16 286 eller på mail: vigdis.jacobsen.rehn@ous-hf.no. Se oversikt over vårens temakvelder her.

Vi gjør oppmerksom på at det vil være begrenset antall plasser, så “førstemann til mølla”-prinsippet vil gjelde!

Velkommen.