Fryktkultur i Helse-Norge

bookmark

Åpent debattmøte

onsdag 4. september 2013, kl. 17:00

Sal: Skram

Arrangør: Helsetjenesteaksjonen

Inngang: Gratis

Tilliten mellom lederne og det øvrige personell på alle nivåer i helsetjenesten er mange steder tynnslitt og må gjenreises. En forutsetning er at alle helsearbeidere lojalt har frihet til å si sin mening uten frykt for konsekvensene. Hva er virkeligheten? Innledere fra juss og helsevesen.

Program:  
Innledning til tema
Professor Reidun Førde, Senter for medisinsk etikk, UiO

17.20: Hva sier jussen om ytringsfrihet for ansatte i helsetjenesten?
Advokat Kari Paulsrud, advokat firma Kindem & co., Oslo

17.45: Forsvarlige forhold på sykehjem: Hva skjedde med sykepleieren som valgte å holde fast ved sine faglige idealer?
Sykepleier Marthe Kristin Nereng, Oslo kommune

18.10: Legen i konflikt med systemet
Overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-Norge og allmennlege Kjetil Karlsen, Tromsø

Pause

18.45: Ytringsfrihet for helsearbeidere som ikke flyter med strømmen – finnes den?
Are Saastad, tidligere leder av Fagforbundet på Aker sykehus, forfatter av boken Feil medisin – Norges største sykehusskandale

19.20: Instrukser om ansattes ytringsfrihet: Enkelttilfeller eller svermer så store som en landeplage? Konkrete eksempler kommenteres.
Anine Kierulf, stipendiat, Institutt for offentlig rett, UiO

19.40: Kaffepause

20.00 – 21.00: Paneldebatt