Fuuse forum – My body my rights

bookmark

Female Genital Mutilation

torsdag 3. desember 2015, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Fuuse Dialogue

Inngang: Gratis

«Fuuse Forum: My Body, My Rights – Female Genital Mutilation” er det tredje arrangementet i Fuuse dialogue-serien. Temaet denne gangen er kjønnslemlestelse (FGM), og hvordan jenter i enkelte kulturer blir omskåret i tråd med tradisjoner knyttet til overgangsritualer og for å gjøre dem klar for ekteskap. Deeyah Khan introduserer representanter for en ny frittalende generasjon av anti-FGM-aktivister i vesten som alle konfronterer den brutale skikken fra innsiden av egne lokalsamfunn. Samtalene vil dreie seg om de fysiske og emosjonelle skadene kjønnslemlestelse gir, trosgrunnlaget for praksisen, og hvordan man kan arbeide i lokalsamfunn og opp mot myndigheter for avskaffe skikken for godt.

Foredragsholdere/deltagere: Leyla Hussein, Janet Fyle, Muna Hassan, Sarian Karim Kamara and Kwame Lestrade. Moderator: Deeyah Khan

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Registrering her