Går vi mot økt sosial og økonomisk ulikhet?

bookmark

Debatt

tirsdag 9. oktober 2012, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Fritt Ord og Polyteknisk forening

Inngang: Gratis

Er den norske likhetstradisjonen bærekraftig? Produserer arbeidsmarkedet og skjev velstandsutvikling nye proletariater og sosiale motsetninger? Er meldingene om større økonomisk ulikhet overdrevet?

Debatt med Kristin Clemet, leder i Civita og Jon Hippe, daglig leder i Fafo.
Møteleder: Samfunnsøkonom Camilla Bakken Øvald.

Påmelding på polyteknisk.no (klikk her).

Går vi mot økt sosial og økonomisk ulikhet? er det første møtet i serien "Ulikhet i Norge". De to neste holdes
på tirsdagene 23. og 30. oktober. Fullt program finnes på arrangørenes nettsider www.polyteknisk.no.