Gåten Shakespeare

bookmark

Forfatterskapsproblemet belyst

søndag 24. april 2016, kl. 14:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Hvem skrev Shakespeare

Inngang: Billett

Fire hundre år er gått siden William Shakspere, ”mannen fra Stratford”, døde. Men var han forfatteren ”William Shakespeare”? Det er mange tomrom i hans biografi som har fått stadig flere til å stille seg kritiske til den greie antagelse at ”Shakespeare skrev Shakespeare.”

I hundrevis av år har skeptikere stilt spørsmål og er blitt avfeid av akademia. Likevel har ikke kritikken forstummet, men er tvert imot intensivert. Siden årtusenskiftet har bøker med en kritisk innstilling økt. Vi nevner Diana Price’s Shakespeare’s Unorthodox Biography og Richard Paul Roes’ The Shakespeare guide to Italy. Her hjemme har Petter Amundsen gjort spørsmålet kjent via sin reise til Oak Island på jakt etter Shakespeareskatten. Petter har en spennende overraskelse å by på og Geir Uthaug belyser forfatterskapsproblemet fra en historisk og litterær synsvinkel.

Vi har invitert to spennende Shakespeareforskere utenfor allfarvei. Det er ekteparet Gösta Friberg og Helena Brodin Friberg. Han er en kjent svensk lyriker og forfatter, hun var mangeårig skuepiller på Dramaten. Sammen har de skrevet den fascinerende boken Täcknamn Shakespeare (”dekknavn Shakespeare”), en historisk biografi om Edward De Vere, en av Elisabeth-tidens mest briljante og fargerike skikkelser.

Vår oppgave er imidlertid ikke å fremme bestemte kandidater, men å stille spørsmål som mainstream akademia ikke ønsker man skal stille. Hvor solid er det historiske kildematerialet som viser at mannen fra Stratford er identisk med dramatikeren? Skal vi tro Diana Price, er det ikke særlig solid. Dokumentene viser ingen dramatiker, men en investor. Men hvorfor holder da akademia fast på at ”Shakespeare skrev Shakespeare?”  Og hvorfor er skeptikerne (som inkluderer Mark Twain, Walt Whitman, Sigmund Freud og Henry James) blitt så desavuerte?

Dette er spørsmål vi håper kan friste til debatt. Ola B. Johannessen står for det kunstneriske innslaget og skal lese et par av Shakespeares sonetter.

Vi vil også presentere ”the declaration of reasonable doubt”, som legges frem mange steder i verden på denne dagen. Dette er et manifest som Shakespeare Authorship Coalition (SAC) står for. Det innebærer at man henstiller til akademia å tillate at det reises spørsmål på grunn av de mange usikre momentene knyttet til tomrommene i Mr. Shaksperes biografi.

Publikum vil få anledning til å undertegne dette historiske dokumentet.

Du kan lese mer om erklæringen og betydningen av å undertegne på SACs sider 

Mer info eller billetter geir.uthaug@gmail.com  eller 95826080.

 

Støttet av Fritt Ord og SAC.