Generasjonsarbeid og ung ensomhet

bookmark

Med bl.a Aud Kvalbein og Prableen Kaur

torsdag 7. november 2013, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Tankesmien Skaperkraft

Inngang: Gratis

Tankesmien Skaperkraft har gleden av å invitere til sitt første Skaperkraft UNG debattmøte. Deltakere fra Skaperkraft ledertreningsprogram for unge produserte tidligere i år flere notater der noe av målet var å komme med konkrete tiltak på ulike samfunnsutfordringer. Denne kvelden presenteres og debatteres to av notatene – ett om generasjonsarbeid og ett om ensomhet blant unge voksne – i to bolker og med to paneler.

Vi byr på spenstige tanker om eldreomsorg og barnehager og diskuterer ung ensomhet med blant andre byråd Aud Kvalbein (KrF), Herman Enkerud fra Redd Barna Ungdom og Espen André Breivik fra Røde Kors Ungdom i panelet.

Generasjonsarbeid handler om å bringe generasjonene nærmere hverandre. Vi har sett spesielt på potensialet som ligger i å la barnehagebarn møte eldre på jevnlig basis, til gjensidig glede og læring. Barnehagedagen kan være hektisk og lang, og livet på institusjon ensformig og ensomt. Hva om eldreomsorg og barnehager forente krefter, og vi fikk et stort generasjonsløft som sørget for at de eldre fikk brukt sin ervervede livserfaring fullt ut, og gitt barna de optimale forutsetninger for læring allerede i barnehagen? Hvordan kan dette muliggjøres i praksis, og eventuelt hvilke hindringer ser vi?

Ensomhet blant unge voksne er et økende problem. En undersøkelse gjort for Røde Kors våren 2012 avdekket at for unge mellom 18 og 29 år er flere enn hver tredje person ensom. Dette i en tid hvor vi er mer tilgjengelige og har en større vennekrets enn noen gang – i alle fall på Facebook. Har så mange unge alltid vært ensomme, eller er dette et moderne fenomen? Hvorfor er det slik? Og hvem har – eller har noen – ansvar for å gjøre noe med det?

Velkommen til et innholdsrikt og annerledes debattmøte, fra kl 18-20. Se fullt program og paneler her.