Genmodifisert framtid?

bookmark

Hva blir konsekvensene av genmodifiserte vekster? Hva kan vi lære av i USA og Sør-Afrika?

mandag 3. september 2012, kl. 11:45

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Inngang: Gratis

Forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen er første innleder med fokus på hvorfor GMO er noe å bry seg om for hver og en av oss. USA og Sør-Afrika er blant de landene der genmodifiserte vekster er utbredt. Bonden David Runyon dyrker soyabønner, hvete og mais i staten Indiana i USA. Han er blitt truet med søksmål av selskapet Monsanto, selv om han aldri har dyrket genmodifiserte vekster. Bill Freese fra Centre for Food Safety i USA viser hvordan amerikanske forbruker- og miljøorganisasjoner jobber for strengere miljøkrav og tydelig merking av genmodifisert mat. Mariam Meyet fra African Centre for Biosafety deler erfaringer med de amerikanske genteknologi-selskapene i Sør-Afrika. Professor Åsmund Bjørnstad fra Universitet for Miljø- og Biovitenskap presenterer mulige fordeler med genmodifisering. Kathrine Kleveland fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr oppdaterer om status for GMO i Norge.

Aina Bartmann fra Landbrukssamvirket er ordstyrer. Møtet foregår på engelsk.

Kaffe serveres fra kl.11.30. Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla.