Gentester av barn på nettetParents Helping Children With Homework At Kitchen Table

Gentester av barn på nettet

bookmark

Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

tirsdag 10. desember 2019, kl. 09:00 til kl. 11:30

Sal: Skram

Arrangør: Bioteknologirådet, Forbrukerrådet og Norsk forening for allmennmedisin

Inngang: Gratis frokost fra 09.00. Egen påmelding nederst på siden.

Bruk av gentester av barn i helsevesenet er strengt regulert. De mange testene foreldre kan bestille over nettet hjemme i egen stue, er derimot uten regulering. Opplysninger om genetisk risiko for alt fra alvorlig sykdom til psykisk sårbarhet er bare noen tastetrykk unna.

Denne nye valgfriheten for foreldre kan vise seg å komme i konflikt med barn (og senere voksnes) kontroll med egne gener og retten til å ikke vite. Bør myndighetene regulere foreldres adgang til å teste egne barn? Er det i hele tatt mulig?

Og hva bør foreldre tenke på før de sender spyttet til barna med posten?

Program fra kl. 09:30-11:30, med gratis frokost fra kl. 09:00.

Frokostpåmelding her

Arrangementet blir strømmet her.

 

Ordstyrer: Truls Petersen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet

 

Paneldeltakere: 

Anne Kjersti Befring, jurist og forsker, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Åsa Gyberg Karlsson, medlem i Statens medicinsk-etiska råd i Sverige (SMER)

Eirik Løkke, rådgiver i Civita

Stian Ødegaard Melcher, allmennlege, Volvat

Hilde Wisløff Nagell, rådgiver Tankesmien Agenda 

Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet

Torgeir Hoff Skavøy, Norsk forening for allmennmedisin

Elisabeth Staksrud, leder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre, medlem av Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget

Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet