Geoengineering – kan ”klimafiksing” være løsningen?

bookmark

Innledning ved Aleksander Melli.

torsdag 15. mars 2012, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk Klimanettverk

Inngang: Gratis

Geoengineering minner om science-fiction, men kan fort bli en vitenskapelig realitet. Det innebærer åbevisst påvirke klima og temperatur i stor skala. Noen mener at med manglende politisk vilje til å redusere energibruken, eller bytte til klimavennlige energikilder, kan geoengineering bli vår siste sjanse til å motvirke de mest alvorlige klimaendringene.
Slik påvirkning av klimaet i et område av verdenkan gi uante konsekvenser for klimaet andre steder i verden. Hvem skal få makt til å styre klimaet? En stat, et internasjonalt forvaltningsorgan eller individer med ressurser til å iverksette tiltak? Hvem skal holdes ansvarlig for konsekvenser av “klimafiksing” når de oppstår i et helt annet område av verden enn der tiltak blir iverksatt?

Dr. Bjørn Samseth, Senior Forsker ved CICERO Center for International Climate and Environmental Research, vil holde et foredrag der han presenterer de mest aktuelle mulighetene innen “klimafiksing” og grunner til både å forske mer på dem og til å være skeptisk til å skulle bruke dem.

Etter pausen åpnes det for diskusjon og spørsmål hvor Bjørn stiller med ekspertkunnskap til rådighet. Debatten er en mulighet til å få enda bedre innsikt i forskningen og kunnskapen om ”klimafiksing”, som allerede er et reelt forslag på tiltakssiden i den internasjonale diskusjonen om klimaendringer.

Les mer om geoengineering her: http://kollokvium.no/2011/11/17/hvordan-fikse-paa-jordas-klima/