Gjennomføringsglede

bookmark

Ved Jon Schau og Psykolog Egil-Arne Skaun

tirsdag 26. februar 2013, kl. 08:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Stamina HOT Helse og Trening AS

Inngang: Billett

Gjennomføringsglede handler om den gode opplevelsen av å få til ting som er viktig for deg, saken eller organisasjonen du arbeider for. Psykolog Egil-Arne Skaun og komiker/ forfatter/ fritenker Jon Schau drar i gang et foredrag til inspirasjon for gode prestasjoner og kvalitet i helsefremmende klima.

Arrangementet ”Gjennomføringsglede” er et halvdagsseminar og varer fra 08:30 til 12.00. Innholdet er muntert, inspirerende og innovativt om vilje og rom for prestasjoner og kvalitet. Påmelding for privatpersoner eller medarbeidere i organisasjoner/ næringsliv innen 22. februar: inger.borgen@staminahot.no

Seminaret starter med frokost.